aktualizováno 3.7.2010

 

TOPlist
Úvodní stránka

Ludéřovská sýpka

Galerie sýpky

Kontakt

Co je nového U nás

Rekonstrukce sýpky   I. etapa

Rekonstrukce sýpky II. etapa

Vernisáž 3.7.2010

Benefiční koncert 5.září 2010

Rekonstrukce sýpky III. etapa, I. expozice

        

BAROKNÍ SÝPKA V LUDÉŘOVĚ

samostatné stránky sýpky jsou zde

Otvírací doba:

každou neděli od 1. dubna do 30. září od 13:00 do 17:00

 

Historie

     Ludéřovská sýpka je památkou na bývalou tvrz, v jejíž historii se vystřídalo velké množství majitelů. Jako první je zaznamenán r. 1349 Ludeř z Ludéřova, podle jména snad potomek zakladatele vsi. V r. 1376 na Ludéřově seděli synové Beneše z Laškova Jan, Beneš a Hereš, z nichž vzešel pozdější rod Oderských z Ludéřova. Po získání Oder prodali r. 1447 Janovi vnukové dvůr a  "kopec" (pozůstatek tvrze) Smilovi z Kremže. R. 1480 se v deskách zapisuje tvrz a v letech 1482 a 1490 opět jen kopec.

     V roce 1505 prodala Kunka z Ludéřova obnovenou tvrz a dvůr v Ludéřově Jiříkovi z Choltic a roku 1510 tvrz koupil Havel Chudobín z Bařic. Roku 1550 prodal další majitel Aleš Laškovský ze Švábenic celý Ludéřov Lukáši Grymovi, olomouckému měšťanovi. Majitelé se pak střídali, ale na tvrzi nebydleli, a proto ji pohltil dvůr. R. 1738 koupil Ludéřov Jiří Ondřej rytíř von Haagen, který odprodal statek r. 1740 Ferdinandu Bonaventurovi, pánu na Náměšti. K náměšťskému panství patřil statek až do zrušení poddanství.

     V roce 1992 byl při přestavbě č.p. 14 v areálu dvora proveden záchranný archeologický výzkum, který odhalil pod podlahou tehdy polozříceného stavení vlevo od průjezdu do dvora úsek 2 m silného zdiva z lomového kamene spojovaného vápennou maltou, který by mohl náležet k opevnění tvrze. Nalezená keramika dokládá život na tvrzi od 14. do 17. stol.

                                                                                                                                                                         Zdroj: NPÚ

Současnost

     Objekt sýpky je dvoupatrová budova ve tvaru L s valbovou střechou. Má tři podlaží spojené dřevěným schodištěm. Vstup do budovy zajišťovaly na severozápadní straně dvoukřídlé dveře, nad kterými je otvor pro ukládání obilí z vozů. Osvětlení budovy je zajištěno malými, obdélníkovými okny.

     V současné době objekt prochází rekonstrukcí. Byla opravena střecha včetně barokních krovů a část přízemí. V jeho prostorách byla 3. července 2010 otevřena expozice historie obce a nedaleké keltské svatyně.  V expozici  je  také zdokumentována probíhající rekonstrukce a práce spojená se životem na hospodářském dvoře.

Budoucnost

     Budoucnost sýpky závisí na množství získaných finančních prostředků. Naše občanské sdružení se snaží získávat granty a dotace na její záchranu, neboť rozpočet obce, na jehož území se sýpka nachází, je silně zatížen přípravou výstavbou kanalizace a plněním zákonných povinností správy obce. Čekat na období, až bude mít obec dostatek finančních prostředků na opravu, by bylo pro historickou dřevěnou konstrukci sýpky definitivním koncem. Vždyť podle kronik se na její stavbu používalo dřevo z ratajských lesů, tedy z míst, kde již dávno nejsou lesy, nýbrž pole. Je to jeden z dokladů ustupování hranice lesů zemědělské výrobě.

     Po rekonstrukci budovy ji chceme využívat zejména ke společensko - kulturním účelům a propagaci stará řemesla vážící se k životu na venkově. Ve vztahu k okolí bude budova sloužit jako zázemí pro Keltskou svatyni nad obcí Ludéřovem. Ale hlavně to bude pěkná zastávka pro turisty, cyklisty a další návštěvníky, kteří do tohoto kraje, na úpatí Zábřežské vrchoviny, zavítají.

 

Kde ji najdete

     Sýpka se nachází v obci Ludéřově, v severozápadní části Malé Hané, cca 20 km západně od Olomouce. Je to kraj bohatý na památky, zajímavosti a turistické cíle jako například:

Černá věž v Drahanovicích, Čechy pod Kosířem se zámkem a Hasičským muzeem, zámek v Náměšti na Hané, Zahradní železnice ve Střížově, lázně Slatinice, Keltská svatyně nad Ludéřovem, Velký Kosíř, Terezské údolí apod.

 

Co pro sýpku můžete udělat

     Sýpka v současné době potřebuje  opravit  historické prostory, vybudovat inženýrské sítě a vybudovat řemeslnou dílnu se sociálním zařízením. Občanské sdružení U nás, které si  vzalo záchranu sýpky za svůj cíl, shání finanční prostředky na uvedené práce. Pokud čtete tyto řádky, je vidět, že vás její osud zajímá. A jestli chcete sýpce nějak pomoci, navštivte sýpku a seznamte se s ní. Občanské sdružení U nás uvítá každou finanční pomoc přímou, či v podobě grantů. Staletá sýpka bude za ni velice vděčna.

 

Služby na sýpce v roce 2011

     Sýpka nemá v současné době trvalého klíčníka a proto se naši členové v této funkci střídají. Zde je uveden rozpis otevíracích dní s lidmi, kteří Vám rádi budou dělat společnost.

Datum

Jméno

  Datum

Jméno

1.5. Karel Váňa   17.7. Josef Žák
8.5. Dagmar Navrátilová   24.7. Miroslav Navrátil
15.5. Marie Váňová   31.7. Josef Kosina
22.5. Zdena Žáková   7.8. Karel Váňa
29.5. Petra Koppová   14.8. Dagmar Navrátilová
5.6. Vladimír Navrátil   21.8. Zdena Koppová
12.6. Zdena Koppová   28.8. Josef Kosina
19.6. Josef Kosina   4.9. Petra Koppová
26.6. Miroslav Navrátil   11.9. Dagmar Navrátilová
3.7. Miroslav Navrátil   18.9. Marie Váňová
10.7. Karel Váňa   25.9. manželé Žákovi