U NÁS, z.s.

   Vítáme vás na stránkách spolku U nás. Tento spolek byl založen jako občanské sdružení na záchranu pozůstatků bývalé Ludéřovské tvrze, jakož i dalších historických a kulturních památek v naší lokalitě, na jejich údržbu či záchranu se nenašly ve správný čas finanční prostředky. S platností nového občanského zákoníku v roce 2013 zaniklo právní postavení našeho občanského sdružení a zapsaný spolek U nás je jeho pokračovatelem.

Právní postavení spolku

  V současné době v souladu s platnou legislativou jsme se transformovali do zapsaného spolku U nás. I tento spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

Cíle činnosti spolku

   Naším hlavním cílem je záchrana kulturního, historického a přírodního dědictví naší obce a okolí. Je součástí kraje kde zlátne obilí a sládne cukrovka, kraje kde maloval malíř Josef Mánes a lidé ve svých pověstech vzpomínají na krále Ječmínka. A tento kraj nabízí mnoho drobných památek, které potřebují minimální údržbu, jinak po čase navždy zaniknou. Těmto památkám chceme, pokud to bude v našich silách, pomáhat a budeme rádi, když tato snaha nebude věcí několika nadšenců, nýbrž se stane samozřejmostí myšlení a jednání lidí.

   První setkání se uskutečnilo v srpnu 2005 a po vypracování Stanov a žádosti o jejich zaregistrování jsme 6.10.2005 zahájili činnost jako právnická osoba - občanské sdružení U nás.

Ludéřovská sýpka

   Naším prvním prubířským, a nutno dodat nemalým kamenem, je záchrana staré barokní sýpky v Ludéřově. Po jejím opuštění zemědělským družstvem neměla majitele a začala velmi rychle chátrat. Její devastace se urychlila částečným rozpadem střešní krytiny, kterou nikdo neopravoval. Do objektu zatékalo a dříve zdravé masivní trámy konstrukce začaly hnít. Na její záchranu nebyly finanční prostředky a jediné navržené využití sýpky bylo pouze jako zdroje starého dřeva a kamení. A právě tato sýpka, nacházející se v areálu bývalé zemanské tvrze, nás dal dohromady, aby zůstala zachována jako památka i pro další generace. Jenže při finanční náročnosti údržby památek jsme museli pro ni najít i zdroj peněz na její další údržbu. Pokud se nám podaří sýpku opravit, najde i své další využití a bude okrasou obce a okolí.

   Na základě podnětu pana Miroslava Navrátila bylo zahájeno řízení o zápisu do seznamu kulturních památek ČR, které jsme jako občanské sdružení dotáhli do konce. Sýpka byla Národním památkovým ústavem dne 7.2.2007 zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod číslem 102165

   V roce 2006 jsme začali opravovat střechu napřad svépomocně, od roku 2008 se nám podařilo získat finanční prostředky.  Práce na opravě střechy zajišťovala olomoucká firma ROOFS spol. s r.o. Snímky z rekonstrukce jsou umístěny na stránce věnované I. - III. etapě opravy. Oprava střechy byla dokončená v roce 2010. Od té doby dílčími kroky opravujeme vlastní stavbu sýpky podle našich možností a získaných finančních prostředků. Naši činnost můžete sledovat v sekci "Co je nového U nás"

   Rádi bychom touto cestou oslovili každého, kdo tyto stránky čte o jakoukoli pomoc, která uspíší celkovou opravu barokní sýpky, součást bývalé ludéřovské tvrze. Každou pomoc vítáme.

  

U nás, z.s. tímto děkuje za pomoc při záchraně barokní sýpky:

Ministerstvu kultury ČR

Olomouckému kraji

Odboru kultury Magistrátu města Olomouce

Obecnímu úřadu Drahanovice

Nadaci Ostravsko - karvinských dolů

stejně jako příznivcům a drobným sponzorům:

Keramika Loučany spol. s r.o.

Tiskárna TINA Olomouc

Včelařské potřeby Olomouc

Ing. arch. Iveta Trtílková, Olomouc

Prof. RNDr. Bronislav Hlůza CSc.

Světelné reklamy Svoboda, s.r.o., Náměšť na Hané

Roman Zbořil - Stolářství Z a Z,  Náměšť na Hané

Elpremont elektromontáže s.r.o., Velká Bystřice

Zahrada Olomouc

rodina Žákova Drahanovice

rodina Kosinova Střížov

rodina Váňova Střížov

rodina Frýbortova Ludéřov

Ing. Lubomír Chaloupka Valašské Meziříčí

rodina Pospíšilova Drahanovice

paní Eva Marklová Olomouc

paní Markéta Knápková Drahanovice

pan Zdeněk Petráš Střížov

pan Miroslav Navrátil Ludéřov

paní Zdena Rohelová

manželé Janečkovi z Drahanovic a soubor Black ladies

rodina Štenclova Kníničky

paní Alena Kalábová Ludéřov

Ing. Jaromír Kvapil

paní Hana Brychtová Třebčín

pan  Zbyněk Musil Olomouc

manželé Stratilovi Lhota pod Kosířem

a další drobní sponzoři.

Všem patří velké poděkování.

Pokud jsme uvedli některý údaj chybně či neúplně, rádi jej po upozornění opravíme.

 

Napsali nám nebo o nás

 
4.10.2005 Zpravodajství Olomouc http://zpravodajstvi.olomouc.cz/view2.php?cisloclanku=2005100307
21.8.2007 Olomoucký deník http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/luderov_sypka20070821.html
10.9.2010 Prostějovský deník http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/barokni-sypku-v-luderove-zachranuje-parta-nadsencu.html
2010 Tvář venkova http://www.cancik.net/pdf/TvarVenkova.pdf
8.2.2011 Přátelé přiměřeného pohybu http://valda1959.blog.cz/1102/barokni-sypka-v-luderove
23.8.2011 Thomův turistický deník http://thomuv.blog.cz/1108/drahanovice-strizov-a-luderov
27.2.2012 Pro památky http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/olomoucky-kraj/opravene-pamatky/obcanske-sdruzeni-u-nas-obnovuje-barokni-sypku-v-luderove/706/
2.3.2012 Architektura on line http://www.earch.cz/clanek/7312-obnova-barokni-sypky-v-luderove.aspx
Český rozhlas Olomouc http://www.rozhlas.cz/olomouc/kraj/_zprava/barokni-sypka-v-luderove--1258836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

WebZdarma.cz