VÝCHOZÍ STAV SÝPKY

Po opuštění sýpky zemědělským družstvem v devadesátých letech došlo k prudkému poklesu technického stavu sýpky. Krytina střechy již tak dost poškozená, se začala uvolňovat a chátrající střecha se stala oblíbeným terčem kamenů místních dětí.  Do budovy začalo silně zatékat a historické dřevo bylo napadeno dřevokaznými houbami. Trámy uhnívaly a stavbu napadla dřevomorka. Budova byla navržena na stržení. V hodině dvanácté jsme získali sýpku do vlastnictví pro její záchranu. Na její technický stav se podívejte na následujících snímcích:

  

Pohled na sýpku z jihovýchodní strany - podzim 2005

Pohled na sýpku ze severozápadní strany - podzim 2005

                                                                                                 Foto: Karel Váňa

Letecký pohled na Ludéřov se sýpkou - podzim 2005

                                                                                          Foto: Vladimír Navrátil

Druhé patro sýpky

Krov ve sluneční záři

První patro

První patro

Nádherná ukázka práce dávných tesařů

Poškozené trámy zatékající vodou

Ukázka spojení trámů bez použití hřebů

 Foto: Karel Váňa