CO JE NOVÉHO "U NÁS"?

rok 2005

 

Říjen 2005     Pod  dohodě s majiteli zrušené cihelny v Loučanech, jsme udělali brigádu na sběr zbývajících a použitých tašek pro provizorní opravu střechy sýpky.

Tašky bylo nejprve nutno sesbírat a vytřídit na použitelné a rozbité.

Naložit na vlečku...

Ty dobré se odvezly k sýpce na případnou provizorní opravu, než se nám podaří sehnat peníze na novou střechu.

Listopad 2005  Okolí sýpky dostalo nový vzhled po vykácení náletových dřevin.

rok 2006

Leden 2006    Budova sýpky byla převedena z vlastnictví obce Drahanovice do vlastnictví našeho občanského sdružení za symbolickou 1,- Kč

Únor 2006     Ing. arch. Iveta Trtílková, kterou jsme oslovili, nám vypracovala po konzultacích o využitelnosti objektu, architektonickou studii na budovu sýpky.

rok 2006        I tento rok jsme  se neúspěšně pokoušeli získat peníze z různých českých grantů. Ke konci roku jsme podali projekt na čerpání finančních prostředků z LEADER+ na zpracování potřebné projektové dokumentace na obnovu sýpky.

Jedno z nesčetných jednání výboru našeho sdružení

Říjen 2006      V tomto měsíci proběhlo několik brigád na úklid vnitřních a venkovních prostor kolem sýpky pro listopadový Den otevřených dveří.

Listopad 2006   První listopadovou neděli proběhl den otevřených dveří. V jeho rámci jsme uspořádali s pomocí učitelů a dětí ZŠ v Drahanovicích a dětské hudební skupiny Děckanti pod vedením manželů Janečkových, benefiční koncert na podporu provizorního zastřešení stále chátrající sýpky.

Naše představy o návštěvnosti byly mnohokrát překročeny, neboť pro přeplněný sál v kulturním domě v Ludéřově, kde sedělo, stálo a poslouchalo na 300 návštěvníků, hrálo a zpívalo přes 50 účinkujících.  A že se jim vystoupení opravdu povedla, dokládal často bouřlivý potlesk nejen rodičů, ale i návštěvníků z jiných obcí.

 

Prosinec 2006  V tomto měsíci proběhla brigáda na provizorní opravu střechy sýpky. Originální tašky bobrovky jsme nesehnali, jen podobné a tak střecha nyní vypadá jako po neštovicích - samý flek. Hlavně že do sýpky již masívně nezatéká. Doufáme, že střecha s naší opravou nějaký měsíc přečká. Jen aby nepřišel silný vítr a hodně sněhu.

 

rok 2007

Leden 2007   Budova sýpky byla 12. ledna prohlášena Ministerstvem kultury České republiky za kulturní památku. 

Březen 2007   O naší sýpce byla natočena reportáž pro ČT24 - digináves.

Únor - srpen 2007   Probíhají intenzivní projekční práce a odborné průzkumy: stavebně technický průzkum, mykologický průzkum (ten nám sdělil, že díky sýpce vlastníme pěknou mykologickou sbírku i celkem vzácných dřevokazných hub),  měření radonu a podrobné zaměření objektu. Byla natočena krátká reportáž pro ČR Olomouc. Při podzimní výjižďce navštívil sýpku klub automobilových veteránů.

Září 2007   Bylo vydáno stavební povolení na opravu sýpky.

Říjen - prosinec 2007   Na základě úspěšného dokončení projekčních prací bylo nutno vyplnit stohy různých formulářů na ukončení projektu z LEADER+, které jsme s úspěchem vyplnili a dotaci na projektovou dokumentaci nakonec získali. Pomyslné dvéře k opravě sýpky se nám otevřely. Ještě na ni získat finanční prostředky.

rok 2008

Letošní rok se odvíjel ve snaze získat nějaké finance za každou cenu. Počasí se netvářilo právě přívětivě a do sýpky s každým deštěm natekly hektolitry vody. Naše oprava z konce roku 2006 sice vydržela i nárazové větry, ale co naplat. Nová střecha, je nová střecha! Obraceli jsme se všechny strany, až koncem roku se na nás usmálo štěstí a dostali jsme první větší dotaci . Byla z Ministerstva kultury v částce 500 000,- Kč.

Prosinec 2008   Nastal velký den "D". První rozbité tašky začaly padat na zem. Vlastně na zem ne, většina dopadla přímo do kontejneru od firmy ROOFS z Olomouce, se kterou jsme uzavřeli smlouvu na opravu střechy.  Řemeslníkům šla práce pěkně od ruky a najednou byla polovina střechy pryč. Sýpka omládla a na zdi prolezlé dřevomorkou dopadly první sluneční paprsky. Slunečních dní sice moc nebylo, ale dřevomorka jistě spokojená nebyla. A tesaříci, červotoči a jiní brouci si již začali balit uzlíčky, aby se podívali po jiném dřevě. Na sýpce zavonělo dřevo nové , ale to již pro ně  určeno nebylo.

rok 2008

Počátkem letošního roku byla dokončena oprava části střechy firmou ROOFS spol. s r.o.  Na sýpce jsme se sešli na několika brigádách při opravě zdiva pro uložení pozednic, osekání omítky na urychlení vysušení zdiva a úklidu. Snímky jsou na stránce Rekonstrukce sýpky I. etapa.

rok 2009

Leden 2009  Koncem ledna jsme se sešli na naší výroční schůzi  v prostorách obecního úřadu v Drahanovicích.

Leden - Prosinec 2009  Střecha sýpky prochází II. etapou rekonstrukce, na kterou jsme získali dotaci od Ministerstva kultury České republiky.

rok 2010

Leden 2010  Koncem ledna jsme se sešli na naší výroční schůzi  v prostorách obecního úřadu v Drahanovicích.

Leden - červen 2010  v tomto období byla dokončena rekonstrukce střechy a vybudována expozice v přízemí sýpky.

Červenec 2010  Po několika letech základních oprav jsme otevřeli část přízemí sýpky. Byla zde instalována expozice o historii místa i okolí. Pro turisty jsou zde informace o turistických cílech v okolí.

Září 2010  Ve zpřístupněné části přízemí byl uspořádán benefiční koncert skupiny Black ladies.

Rok 2011

Leden 2011  Koncem ledna jsme se sešli na naší výroční schůzi  v prostorách obecního úřadu v Drahanovicích.

Květen 2011  V prostorách expozice byla otevřena výstava fotografií ze světových divadel významných fotografů Pavla a Petra Horníkových.

rok 2012

Leden 2012  Koncem ledna jsme se sešli na naší výroční schůzi v prostorách obecního úřadu v Drahanovicích.

rok 2013

Červen 2013 Byly spuštěny nové internetové stránky věnované pouze sýpce: luderov.unas.cz. Na nich je prezentována společenská a kulturní činnost, stejně jako poznatky z historie tvrze. Také jsme pokračovali s úpravu poloviny 1. patra. Jeho první zatěžkávací zkouškou byl vánoční koncert.

rok 2014

V tomto roce jsme se převážně věnovali kultuře na sýpce ale také jsme pokročili se svislou venkovní izolací budovy. S nástupem podzimu jsme prodloužili a tím dokončili podlahu v 1. patře a začali se zateplením podlahy v 2 NP.

Sýpka přivítala oslavu první zlaté svatby.