REKONSTRUKCE STŘECHY SÝPKY

III. ETAPA

a

VYBUDOVÁNÍ I. EXPOZICE

rok 2010

Tato etapa vznikla podporou Ministerstva kultury České republiky

a odboru kultury Magistrátu města Olomouc

Podporou programu LEADER vznikla I. expozice

 

V tomto roce se nám podařilo získat peníze na dvě akce. Ministerstvo kultury a Olomoucký kraj nám poskytlo prostřednictvím účelových dotací finanční výpomoc na poslední III. etapu opravy krovů a střechy a z programu LEADER + jsme získali prostředky na zřízení expozice v přízemí sýpky, Součástí expozice byly i potřebné stavební úpravy. Z důvodu pracovního vytížení se nám však nepodařilo obrazově zachytit práci na dopoložení střešní krytiny, elektroinstalaci, omítky a další činnosti. Doufáme, že i z několika málo fotografií si uděláte představu o postupu prací na záchraně sýpky.

Stopy ohně z dávného požáru budovy

 

Původní vzhled vstupních dveří před jejich restaurováním

 

 

Otisky raznic z minulých století

 

 

 

                                                                                                                       Foto: Vladimír Navrátil, Karel Váňa