PRÁCE NA SÝPCE 2013

Stavební úpravy sýpky v tomto roce vznikly s pomocí

programu LEADER a finanční podporou Olomouckého kraje

     První měsíce roku 2013 byla budova stažena podélnými táhly, které se podařilo zabudovat ještě v minulém roce.  Na celkové statické zajištění jsme získali finanční podporu Olomouckého kraje. Souběžně s ním byla prováděna úprava části 1. patra z programu LEADER+. A v mezích našich možností jsme realizovali další drobné úpravy a opravy. Všechny práce byly prováděny za současného zpřístupnění stávají expozice v přízemí budovy. Jak rok probíhal, podívejte se na následující obrázky:                                                  

Počátkem roku 2013 byla sýpka stažena táhly, ale vypadala nevábně. Naštěstí ne nastálo.

V přízemí se začal stavět komín pro lokální vytápění...

S nastávajícím jarem sníh pomalu roztával a konečně se mohlo uklízet kolem sýpky...

V druhém podlaží jme utěsňovali mezery mezi trámy a zdivem...

Nosné trámy se zakryly fólií, aby nebyly zastříkané maltou...

Některé části zdiva bylo potřeba z důvodu zlepšení statiky přezdít...

Jak oschla oklepaná omítka, mohl se prostor kolem sýpky uklízet...

Uklízelo se i v sýpce...

První zátop po mnoha staletích...

Hoří! Ještě památeční foto!

Kouří? Kouří!

Tak ještě slavnostní přípitek ať kamna nekouří a dobře hoří.

Po omítce se odvážely od budovy sýpky vybourané kameny...

Jako na galejích...

Natírání oken...

Poslední pohled na očištěné zdivo. V horní části je vidět zazděný pískovcový překlad ze středověku.

Vedle okna sýpky je vidět zazděné okénko z poloviny 18. století, kdy v budově byly chlévy.

Na pravé straně je vidět místo napojení bývalé hradební zdi (větší kameny).

Natírání podlahy v přízemí...

Úklid 1. patře...

Zpevňování trhlin a uvolněného obvodového zdiva se základním nástřikem maltou

Místo napojení bývalé hradební zdi bude skryto pod omítkou

Úklid 1. patra pro předání prostoru řemeslníkům. Budou zde montovat dřevěnou podlahu.

Osazování mříží na nová okna...

A je to...

Vyklízení posledního prostoru pod podlahou v přízemí od nánosů plev, obilí a nepořádku po ZD...

Tady něco je...

Co to asi bude???

Že bychom něco našli???

Zde je vidět vrstva popela a spáleného dřeva z požáru kdysi dávno... (tmavší pruh zeminy)

Sýpka má již nový kabát. Není sice konečný, ale lepší nějaký než žádný...

Nalezené střílny v minulém roce vynikly a staly se součástí nové podoby budovy.

I zde jsou střílny, ale zatím zazděné...

Místo oken také byly, ale musely ustoupit stavebním úpravám...

Montáž elektrických rozvodů pro 1. patro...

Ještě začistit podlahu v přízemí po řemeslnících a bude hotovo.

Zde je vidět nové dřevěné schodiště a postupující nová podlaha...

V přízemí pak bylo potřeba všechno očistit...

To není reklama na úsporné žárovky, to jsou brikety z pilin po zpracování dřeva na podlahu v patře

S nastupující zimou se sýpka opět měnila v kulturní stánek

Foto: Karel Váňa a Vladimír Navrátil