REKONSTRUKCE SÝPKY V ROCE 2011

Letošní rok jsme se potřebovali vypořádat se zemní vlhkostí. Sýpka sice po rekonstrukci střechy již mohla vysýchat, ale dešťová voda ze střechy končila v blízkosti základů. Navíc se k sýpce svažuje okolní terén a povrchová voda z okolí se vsakuje v její blízkosti. Bylo potřeba provést dešťovou kanalizaci a odizolovat základy. Naše finanční prostředky nebyly dostačující a žádnou dotaci se nám nepodařilo získat. Proto jsme se rozhodli provést alespoň nejdůležitější část dešťové kanalizace a odizolovat základy na nejvlhčí straně sýpky.

Jeden z historických větracích otvorů budovy odkrytých pod úrovní terénu

Oddělení již otevřené části expozice od neopravené části budovy

Hloubení dešťové kanalizace

Pracovní porada